Policy för skydd av kundkapital

Betway Limited förvarar allt kundkapital i ett särskilt bankkonto för kundkapital, avskilt från företagets kapital. Om Betway Limited skulle bli insolvent och försättas i konkurs, kommer detta kapital att hanteras enligt maltesisk lag och är inte skyddat på något annat sätt. Detta uppfyller den brittiska spelmyndighetens krav på avskiljning av kundkapital på nivån: grundläggande avskiljning.

Information om den brittiska spelmyndighetens kategorier för skydd av kundkapital finns att läsa på: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx.

Senast uppdaterad: 30/03/2015 kl 16:07 GMT.