Policy för kundskydd

1. Skydd av minderåriga

Tillgången till Internet har ökat i takt med att datorer och smarta telefoner har blivit allt vanligare. Det innebär att föräldrar spelar en oerhört viktig roll när det gäller att hålla sina barn trygga på nätet. Betway vill uppmuntra sina kunder till att använda ett föräldraskydd för att minderåriga inte ska kunna få tillgång till olämpligt innehåll på nätet.

Råd till föräldrar:

• Lämna inte din dator, mobil eller surfplatta obevakad när du är inloggad på Betway.
• Lösenordsskydda ditt konto hos Betway.
• Tillåt ingen person under 18 år att få ta del av någon spelaktivitet.
• Ha ditt Betway-användarnamn och lösenord i tryggt förvar.
• Förvara dina bankkort utom räckhåll för barn.
• Spara inga lösenord på din dator, mobil eller surfplatta. Skriv ned dem istället, och förvara dem på ett säkert ställe.
• Begränsa tiden för dina barns vistelse på nätet och använd skyddsprogram för att se till så att dina barn inte har tillgång till olämpligt material.

Minderårigt spelande är inte bara olagligt, det kan även resultera i spelberoenden och enorma spelskulder orsakade av oövervakade barn.

Om du delar din dator, mobil eller surfplatta med vänner eller familj som är minderåriga, då rekommenderar vi att du begränsar deras tillgång till vår webbsida genom att registrera dig hos Net Nanny, en världsledare i filtreringsteknik på Internet.

Andra viktiga tips:

  • Valet att spela ska alltid vara ditt eget val.
  • Bestäm gränser för insättningar, satsningar och även förluster innan du börjar spela.

Spela aldrig om:
      • du är minderårig
      • det stör dina dagliga uppgifter
      • du behandlas för eller håller på att återhämta dig från ett beroende
      • du är påverkad av alkohol eller något annat
      • du har som syfte att vinna tillbaka tidigare förluster
      • ditt primära syfte är att ersätta din skuld med dina vinster

2. Spelkontrakt och sekretesspolicy

För att få spela hos Betway måste du ingå ett spelkontrakt med Betway Limited när du registrerar dig genom att lämna dina personuppgifter och godkänna våra regler och villkor. Genom att ingå ett spelkontrakt med Betway Limited, är du bunden av våra allmänna regler och villkor, vår sekretesspolicy, specifika regler för kampanjer och erbjudanden, samt andra regler relevanta för ditt deltagande hos Betway.

Betway är i sin tur skyldiga att skydda din integritet och garantera att dina personuppgifter förvaras säkert. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.

3. Spelregler

Innan du börjar spela hos Betway rekommenderar vi att du läser igenom spelreglerna. På casinot kan du även provspela utan insättning för att bekanta dig med spelen.

4. Utbetalningsprocent

Gällande casinospel så försäkrar Betway att spelen är designade så att den genomsnittliga utbetalningen är minst nittiotvå procent (92%) av de pengar eller det värde som kunden har satsat. Den här procentsatsen motsvarar den internationella standarden för utbetalningar för casinospel online, vilket räknas som andelen av satsade och vunna pengar. Den är baserad på en slumpgenerator och uppnås genomsnittligt och över lång tid. Överlag är utbetalningen av Betways casinospel mer än 95%.

För att kunna förse våra kunder med högsta skydd, är vår utbetalningsprocent på våra casinospel både certifierade och publicerade av eCOGRA varje månad.

Klicka här för att se eCOGRA:s senaste certifikat.

5. Odds för vinst per spel

Klicka här för att se andelen som betalas tillbaka till spelarna för alla spel som vi erbjuder på Betway.

6. Kundklagomål och alternativ tvistlösning 

Om du har något klagomål måste detta meddelas inom tre (3) månader från det att incidenten uppstod.

VIKTIGT: För att se till att ditt klagomål når fram till och utreds av rätt avdelning måste klagomålet ske skriftligt till Betway enligt nedan:

För kunder bosatta i Storbritannien:
Email: ukmanager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 70417, London, NW1W 7LN

För kunder som inte är bosatta i Storbritannien:
Email: manager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR-1300, MALTA

Den skriftliga kommunikationen måste innehålla följande information:

a) ditt användarnamn/kontonummer
b) ditt registrerade förnamn och efternamn
c) en detaljerad förklaring av klagomålet
d) specifika datum och tidpunkter kopplade till klagomålet/kravet (om relevant)

Notera: om ditt klagomål inte innehåller ovanstående information riskerar utredningen av det att försenas.

Vid mottagandet kommer vi att arbeta för att lösa alla rapporterade problem snabbt och inom högst en månad. Om du av någon anledning inte är nöjd med lösningen på ditt klagomål/krav kan du föra ärendet vidare till ett av våra alternativa tvistlösningsorgan (ADR) eller till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning på nätet (ODR) som sedan kommer att vidarebefordra ärendet till rätt alternativa tvistlösningsorgan.

Ett alternativt tvistlösningsorgan agerar endast som en neutral instans för tvistemål som uppstår mellan Betway och en kund när:

a) kunden redan har gått igenom Betways interna tvistlösningsprocess, och
b) det har uppstått ett dödläge angående tvistens lösning.

Alternativa tvistlösningsorgan tillgängliga för kunder bosatta i Storbritannien:

IBAS – Endast tvister kring sportspel
eCOGRA – Endast tvister kring Casino / Bingo / Poker

Alternativa tvistlösningsorgan tillgängliga för kunder som ej är bosatta i Storbritannien:

MGA – alla tvister
eCOGRA – alla tvister

Viktigt att notera: Alternativa tvistlösningsorgan är kostnadsfria och beslutet som fattas av det alternativa tvistlösningsorganet kommer att anses slutgiltigt av både Betway och kunden, under förutsättning att alla inblandade parter har fått yttra sig.

Klicka här för mer information om IBAS:s beslutsservice och för att fylla i deras formulär.

Klicka här för mer information om eCOGRA:s tvistlösningsservice och för att fylla i deras tvistformulär.

Klicka här för mer information om MGA:s supporttjänst för online-gaming och för att fylla i deras klagomålsformulär.

Klicka här för mer information om Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet (ODR) och för att fylla i deras klagomålsformulär.

Om du någon gång skulle misstänka att en kund samarbetar med en annan kund eller fuskar på något sätt vill vi att du kontaktar Betway på det sätt vi nämner här ovan i paragrafen för kundklagomål. 

Uppdaterades senast: kl. 16:00 den 14/04/2016

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play