Betway – Regler och villkor

Dessa regler och villkor gäller för ditt medlemskap på https://betway.com/.

När du registrerar dig hos Betway, godkänner du dessa regler och villkor. Innan du registrerar dig är det viktigt att du läst och förstått samtliga punkter nedanför.

Om du inte godkänner dessa regler och villkor, måste du omedelbart sluta använda programvaran och avinstallera den från din enhet.

Genom att klicka i rutan som säger ”Ja, jag godkänner dessa regler och villkor”, när du registrerar dig, innebär detta att du är bunden till Betways regler och villkor, vår sekretesspolicy regler och villkor för erbjudanden, samt andra regler och policies som är relevanta för ditt medlemskap. Regler och villkor kan komma att ändras och uppdateras, och du godkänner till dessa ändringar.

Du är bunden till dessa regler och villkor när du använder Betway och dess programvara, som inkluderar men är inte begränsat till, när du gör en insättning eller förser oss med dina bankuppgifter.

Under dessa regler och villkor:

“Betway” hänvisar till alla produkter som finns ‘online’ (som du har tillgång till via din dator) och på mobilen eller surfplattan via https://betway.com/. Detta inkluderar: bingo, casino, poker, sport och vegas.

“Stängt kundkonto” innebär att en kunds spelkonto har blivit avstängt eller avregistrerat, av antingen oss eller kunden själv.

“Kund” hänvisar till en registrerad eller avregistrerad kund.

"Kundernas medel" betyder det sammanlagda värdet av tillgångar som innehas av Betway Limited till godo på kunder inklusive, utan begränsning: a) rensat medel som satts in hos Betway genom att förse kunderna med andelar i, eller för att uppfylla deltagaravgifter för framtida spel; b) vinster eller priser som kunden har valt att lämna insatta hos Betway eller för vilka Betway har ännu inte redogjort för kunden; och c) kristalliserade, men ännu obetalda lojalitetsprogram eller andra bonusar.

“Spel” hänvisar till alla spel / som finns hos Betway.

“Upphovsrätt” hänvisar till varumärken och varunamn, oavsett registrerade eller inte, som inkluderar ansökta och registrerade varumärken. Betway har äganderätt till dess design, layout, varunamn, programvara, intryck av programvara och allt annat som ägs eller licensieras av oss.

“Deltagande” innebär något av alla beteenden som beskrivs i 3.1 till 4.11 nedanför, besök på Betway, spela något ”spel” eller på något vis använda vår ”programvara”.

“Registrerad kund” hänvisar till en person som öppnat ett spelkonto hos oss i enlighet med paragraf 3.2.

“Tjänsten” innefattar tillgången till programvaran som gör deltagandet hos Betway möjligt.

“Programvara” hänvisar till all programvara ägd eller licensierad av oss som behövs för ditt deltagande. Detta innefattar all nedladdningsbar programvara/flash/mobilcasino och annan programvara som finns tillgänglig hos Betway.

“Vi/oss/vår” hänvisar till Betway Limited och dess associerade bolag.

“Webbsida” hänvisar till https://betway.com/.

“Du” även hänvisat till “kund”, innebär någon person som går in på Betway och spelar på något “spel” som Betway erbjuder.

1. Om Betway

Betway drivs av Betway Limited (C39710), ett maltesiskt företag som är registrerat på adressen: 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta.

Kundens spelkontrakt hålls av Betway Limited och ingås efter kunden registrerat sig. Alla transaktioner mellan kunden och Betway sker på Malta där huvudservrarna finns.

Gäller för kunder bosatta i Storbritannien: Samtliga av kundens pengar innehålls av Betway Limited, genom ett åtskilt kundbankkonto, separat från företagsfinanser. I händelse av att Betway Limited går i konkurs, skall dessa medel hanteras i enlighet med lagarna på Malta och är inte annars skyddade. Detta möter Gambling kommissionens krav för åtskillnad av kundernas medel på den nivån: grundåtskillnad.

Information om Gambling kommissionens kategorier av skydd för kundmedel finns tillgänglig på: Gambling kommissionens - skydd av kundkapital

För mer information, var vänlig se vår policy för skydd av kunder.

2. Licens och regulationsverk

Gäller för kunder som inte är bosatta i Storbritannien: Betway Limited är licensierat av Lotteri- och spelnämnden på Malta under följande licensnummer:

Casino - MGA/CL1/302/2006 (utfärdad: 29:e juni, 2014), MGA/CL1/1258/2016 (utfärdat: 16:e november, 2016)
Sport - MGA/CL2/396/2007 (utfärdad: 30:e april, 2017)
Poker / Bingo - MGA/CL3/302/2006 (utfärdad: 29:e juni, 2014)

Gäller för kunder som är bosatta i Storbritannien: Betway Limited är licensierat och reglerat av Gambling kommissionen under licensnummer: 000-039372-R-319367-010.

3. Ditt medlemskap hos Betway

3.1 Restriktioner

Du måste vara 18 år för att bli medlem hos Betway.

Det är olagligt att spela hos Betway om du är under 18 år.

DU KAN INTE REGISTRERA DIG (ENLIGT JURISDIKTION) OM DU BEFINNER DIG I AFGHANISTAN, ANGOLA, AUSTRALIEN, BELGIEN, BOSNIEN OCH HERZEGOVINA, BULGARIEN, COLOMBIA, DANMARK, FRANKRIKE, TYSKA FÖRBUNDSLANDET SCHLESWIG-HOLSTEIN, GREKLAND, GRÖNLAND, GUYANA, UNGERN, IRAN, IRAK, ISRAEL, ITALIEN, LAOS, LITAUEN, MEXIKO, BURMA, NIGERIA, NORDKOREA, PAPUA NYA GUINEA, FILIPPINERNA, PORTUGAL, RUMÄNIEN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SPANIEN, SYRIEN, THAILAND, TURKIET, UGANDA, USA, VANUATU ELLER JEMEN.

SATSNINGAR SOM GÖRS FRÅN DESSA LÄNDER KOMMER INTE ATT GODKÄNNAS. DIN INSATS ELLER INSÄTTNING KAN ÅTERBETALAS MED EN ADMINISTRATIV AVGIFT PÅ 10% AV DIN TOTALA INSÄTTNING, UTÖVER DE TRANSAKTIONSAVGIFTER SOM TILLKOMMER VID ÅTERBETALNINGEN.

OBSERVERA: OM DU ÄR BOSATT I BELGIEN, DANMARK, TYSKA FÖRBUNDSLANDET SCHLESWIG-HOLSTEIN, ITALIEN ELLER SPANIEN, KAN DU REGISTRERA DIG PÅ FÖLJANDE WEBBPLATSER:

BELGIEN - www.betway.be
DANMARKwww.betway.dk
ITALIENwww.betway.it
SCHLESWIG-HOLSTEIN - www.betwaysh.de (Kommer snart)
SPANIENwww.betway.es

OM NÅGON MEDVETET BRYTER MOT PARAGRAF 3.1, ELLER PÅ ANNAT SÄTT BRYTER MOT DESSA REGLER OCH VILLKOR, KOMMER DENNA INTE FÅ INKASSERA NÅGRA VINSTER. DENNE KAN ÄVEN HÅLLAS ANSVARIG FÖR BEDRÄGERI OCH STÄLLAS INFÖR RÄTTA.

3.2 Identifiering

För att bli medlem hos Betway måste du vid registrering uppge dina personuppgifter. Personuppgifter inkluderar bland annat: förnamn, efternamn, adress, födelsedatum etc.

När du gör ett uttag kommer du även att bli ombedd att skicka in giltiga identitetsbevis som styrker din ålder och din adress. Uttaget kommer inte att gå igenom förrän Betway har fått alla efterfrågade, nödvändiga identitetsbevis. Giltiga identitetsbevis inkluderar, men är inte begränsat till:

i. kopia av en giltig identitetshandling med fotografi, till exempel pass eller körkort; och
ii. kopia av en räkning som bekräftar din bostad, till exempel elräkning eller telefonräkning (obs: räkningen får ej vara äldre än 3 månader)
iii. kopia av ett kontoutdrag för ett kredit-/betalkort eller konto (obs: kontoutdraget måste relatera till en använd betalmetod och får ej vara äldre än 3 månader).

3.3 Verifierad identitet

Utbetalningar kan bara göras till registrerade kunder. Härmed ger du oss rätten att när vi kräver, bekräfta din identitet och din rätt att använda pengarna du satsat hos Betway.

Gäller för kunder bosatta i Storbritannien: om din ålder inte verifierats inom 72 timmar från att du gör en insättning hos Betway:

a) kommer ditt konto frysas; och
b) du kan inte längre spela förens vi verifierat din ålder.

Dessutom kan vi undanhålla pengar på ditt konto tills din ålder är verifierad. Om det visar sig att du är minderårig, kommer Betway betala tillbaka de insättningar du gjort på ditt konto, efter att ha annullerat alla vinster och/eller bonusar.

3.4 Risk

Du godkänner att spelande hos Betway sker på ditt eget val, omdöme och risk. Du godkänner även till att du spelar för eget nöje och inte för något professionellt syfte.

3.5 Godkänt användande

Du garanterar att du accepterar och godkänner alla lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för användandet av programvaran. Vi ansvarar inte för någon olaglig eller otillåten användning av programvaran. Genom att godkänna våra regler och villkor, samtycker du till att assistera oss (om möjligt), med iakttagande av tillämpade regler och lagar.

4. Ditt spelkonto

4.1 Ett konto per kund

Du kan bara öppna och använda ett spelkonto. Om du registrerar mer än ett spelkonto, förbehåller vi oss rätten att stänga av dubbla spelkonton till dess att all kontoinformation och saldon (som tillhör dig), har slagits samman. När detta är gjort, kommer alla andra spelkonton stängas av och du kommer ha ett aktivt spelkonto.

4.2 Korrekta personuppgifter

Du ombeds att uppdatera dina personuppgifter om du till exempel byter adress, email, telefonnummer eller annan information. Var vänlig kontakta oss för att uppdatera dina uppgifter.

4.3 Lösenord

När du registrerar ditt konto, väljer du ett användarnamn och lösenord som du måste hålla för dig själv. Om någon annan kommer åt ditt spelkonto, är det du som ansvarar för alla handlingar som sker på spelkontot.

4.4 Verifiering av bankkonto

Om du använder ett bankkort eller ett bankkonto för att göra transaktioner hos Betway, så måste kortinnehavarens namn vara detsamma som det namn du registrerade ditt spelkonto i. Om namnet inte överensstämmer, kommer ditt spelkonto omedelbart stängas av. Om ditt spelkonto blir avstängt, rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst för att få information angående vår verifieringsprocess.

4.5 Inget ansvar

Betway tar inte ansvar för några skador eller förluster som anses uppstått i samband med ditt deltagande, inklusive men inte begränsat till förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, kommunikation eller linjeavbrott, någon persons missbruk av casinot eller eventuella fel eller brister i webbsidans innehåll. Betway förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga ditt konto.

4.6 Inaktiva/vilande konton

4.6.1 Inaktiva konton

Betway kommer att anse ett konto inaktivt tolv månader efter den senaste inloggningen på kontot.

För kunder boende i Storbritannien: En administrationsavgift på 5 GBP dras från ett inaktivt konto månadsvis tills den tid då kontot inte längre innehåller några medel, har aktiverats igen eller varit inaktivt under en period som överstiger 30 månader. Den första avgiften debiteras i slutet av den 12:e månaden efter den senaste inloggningen på kontot.

För kunder bosatta utanför Storbritannien: en administrationsavgift på 5 euro kommer att dras från ett inaktivt konto månadsvis tills den tid då kontot inte längre innehåller några medel, har aktiverats igen eller varit inaktivt under en period som överstiger 30 månader. Den första avgiften debiteras i slutet av den 12:e månaden efter den senaste inloggningen på kontot.

4.6.2 Vilande konton

Detta gäller för kunder som är bosatta i Storbritannien: om Betway anser ett konto vara vilande under en längre tid än 30 månader, kommer det avaktiveras/låsas. Om kontot innehåller ett saldo, kommer Betway försöka kontakta dig för att returnera eventuella återstående medel. Om detta inte är möjligt, kommer kvarstående saldo (om något) att tas bort från kontot.

Detta gäller för kunder som ej är bosatta i Storbritannien: om Betway anser ett konto vara vilande under en längre tid än 30 månader, kommer det avaktiveras/låsas. Om kontot innehåller ett saldo, kommer Betway försöka kontakta dig för att returnera eventuella återstående medel. Om detta inte är möjligt, kommer kvarstående saldo (om något) efterges av Malta Gaming Authority (MGA).

4.7 Interns kontoöverföringar

Överföring av pengar mellan individuella konton är strikt förbjudet.

4.8 Ränta

Pengar som finns på ditt konto kommer inte att påverkas av någon ränta.

4.9 Avstängning av konto

Betway förbehåller sig rätten att stänga av ditt spelkonto om du misstänks för:

- om du har vunnit på ett olagligt sätt
- om du har brutit mot de regler och villkor som gäller för ditt medlemskap hos Betway

Betway kommer kontakta dig via email angående slutgiltigt beslut av avstängningen. Om avstängningen leder till lagring av vinster, kommer en kopia av beslutet skickas till MGA om kunden är bosatt i Storbritannien. . Under avstängningsperioden är det inte möjligt för dig att låsa spelkontot.

4.10 Avstängning av konto och tillfällig avstängning

Om du önskar stänga ditt konto, var vänlig kontakta kundtjänst för hjälp. Vår självavstängning beskrivs under term 8.2 i dessa regler och villkor med mer detaljer under 3.2 i vår policy för ansvarsfullt spelande.

4.11 Kredit

Att spela på kredit tillåts inte hos Betway.

5. Betalningsinformation/Uttag

5.1 Identifieringskontroll

Betway måste ha mottagit och verifierat dina identifikationsuppgifter innan du kan göra uttag från ditt spelkonto.

5.2 Kreditupplysning

Betway förbehåller sig rätten att genomföra en kreditupplysning av alla kortinnehavare med hjälp av tredje part med de uppgifter som lämnats vid registrering.

5.3 Sparade uppgifter

Det är kortinnehavarens ansvar att behålla kopior av transaktionshistorik samt webbsidans regler och villkor.

5.4 Uttag

I enlighet med Betways uttagsvillkor, är den minsta uttagssumman 100 kr (eller motsvarande valuta i GBP/EUR/USD/CAD). Alla uttag som görs, kommer betalas tillbaka via samma betalningsmetod som användes för insättningen på spelkontot. I enlighet med paragraf 4.4 måste namnet som är registrerat på spelkontot överensstämma med namnet på bankkortet eller bankkontot. Detta gäller även vid direkt banköverföring.

Observera: vid uttag kan en avgift dras och vid somliga fall kan det ske en fördröjning av uttaget på grund av vår identitetsverifieringsprocess.

Gäller för kunder som inte är bosatta i Storbritannien. I enlighet med regler som fastställts av MGA, är Betway skyldiga till att verifiera kundens identitet vid ett uttag på 20 000 kr eller mer (eller motsvarade värde i kundens valuta).

5.5 Uppdatera betalningsuppgifter

Om du behöver uppdatera eller ändra dina betalningsuppgifter när du vill göra ett uttag, var vänlig kontakta kundtjänst.

5.6 Begränsade uttag – gratis erbjudanden

Betway förbehåller sig rätten att begränsa uttag som görs efter att kunden använt något gratis erbjudande, så som bingobonusar, Gratisbiljetter, gratisbonusar, gratisspel och frispins som satts in på kundens spelkonto till ett värde av upp till 500 kr. Denna gräns gäller om en bingobonus, Gratisbiljetter, gratisbonus ett gratisspel eller frispins satts in på kundens spelkonto utan att någon insättning gjorts, om inte andra regler nämnts i erbjudandet.

6. Bonusar

6.1 Enskilda regler och villkor

För bonusar och andra erbjudanden, gäller enskilda regler och villkor som framgår i informationen av erbjudandet.

Betways bonusregler, som innehåller delar av dessa regler och villkor kan hittas här:

Sport: Klicka här
Casino: Klicka här
Bingo: Klicka här
Poker: Klicka här

Om våra allmänna regler och villkor inte överensstämmer med de specifika regler och villkor för det aktuella erbjudandet, gäller alltid de regler och villkor som fastställts för erbjudandet.

Bingobonusar, gratisbonusar, gratisspel och frispins kan inte lösas in mot kontanter.

6.2 Rätt att upphäva

Betway förbehåller sig rätten att avsluta ett erbjudande, tävling, bonus eller annan kampanj. Betway förbehåller sig även rätten att begränsa uttag från bingobonusar, gratisbonusar, gratisspel och frispins spins i enlighet med paragraf 5.6.

7. Sekretesspolicy

Betway är hängivna till att skydda din integritet och följer därmed alla fastställda dataskydds- och sekretesslagar. Var vänlig läs vår sekretesspolicy för mer information.

Observera: vår sekretesspolicy är inte kopplade till våra regler och villkor och kunden måste godkänna vår sekretesspolicy för att kunna slutföra registrering av spelkonto hos Betway.

Genom att acceptera att förflyttningen av ett befintligt konto från en annan produkt hos Betway Limited, samtycker du till att, förutom överföringen av ditt kontosaldo, till överföring av din personliga information, inklusive ditt fullständiga namn, födelsedatum, registrerade insättningsmetoder, kontaktuppgifter, kontaktposter och uppgifter om tidigare transaktioner och besök.

Du samtycker härmed att ta emot marknadskommunikation från Betway Limited i form av e-post, post, sms, telefon och push-meddelanden, något som du kan avsluta när som helst genom att kontakta kundtjänst.

8. Ansvarsfullt spelande

8.1 Policy

Betway är hängivna till att se till så att våra kunder får uppleva en trivsam spelupplevelse. Samtidigt är vi väl medvetna om att gambling kan få en negativ inverkan på vissa individer. Just därför stödjer vi ansvarsfullt spelande med åtgärder vid behov.

Var vänlig läs vår policy för ansvarsfullt spelande för mer information.

8.2 Avstängning på eget initiativ

Du kan när som helst, på eget initiativ be om att få ditt konto hos Betway avstängt temporärt eller permanent. För mer information, gå till sidan över ansvarsfullt spelande och läs under term 3.2.

9. Spelarskydd

9.1 Policy

Vi vill göra allt för att du ska trivas hos Betway i en trygg och säker miljö. Vi kommer att bearbeta alla problem omgående som påverkar din spelupplevelse hos oss. Var vänlig läs vår spelarskyddspolicy för mer information, samt en lista över program som du kan installera för en säkrare spelupplevelse.

9.2 Utbetalningsprocent

Gällande casinospel så försäkrar Betway att spelen är designade så att den genomsnittliga utbetalningen är minst nittiotvå procent (92%) av de pengar eller det värde som kunden har satsat. Den här procentsatsen motsvarar den internationella standarden för utbetalningar för casinospel online, vilket räknas som andelen av satsade och vunna pengar. Den är baserad på en slumpgenerator och uppnås genomsnittligt och över lång tid. Överlag är utbetalningen av Betways casinospel mer än 95%.

För att kunna förse våra kunder med högsta skydd, är vår utbetalningsprocent på våra casinospel både certifierade och publicerade av eCOGRA varje månad.

Klicka här för att läsa om eCOGRA´s senaste certifikat.

9.3 Odds för vinst per spel

Klicka här för att se andelen som betalas tillbaka till spelarna för alla spel som vi erbjuder på Betway.

10. Immaterialrätt

10.1 Du accepterar att alla rättigheter, titel och intresse i immateriella rättigheter är vår egendom. Användning av de immateriella ägodelarna utan vårt skriftliga medgivande är inte tillåtet. Du accepterar att inte (och samtycker till att inte hjälpa eller underlätta för tredje part att) kopiera, återproducera, överföra, publicera, distribuera, kommersiellt exploatera, eller på något sätt missbruka de immateriella ägodelarna på något sätt.

10.2 Du accepterar att det material och innehåll som finns på webbsidan endast är för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. All annan användning av sådant material och innehåll är strängt förbjudet.

10.3 Vi ger dig tillstånd att ladda ner och använda programvaran för ditt medlemskap hos Betway, under förutsättning av dessa villkor. Alla rättigheter till programvaran är reserverade, och du kan använda programvaran endast som licensierad till dig.

11. Avbrott i spel

11.1 Inga garantier

Vi ger inga garantier för att tjänsten och programvaran som används, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet, fullständighet eller riktighet.

11.2 Störningar

Vi ansvarar inte för tekniska fel med din enhet eller störningar i internetuppkoppling. Vi ansvarar inte heller för dina försök att spela hos oss med metoder som inte avsetts av Betway.

Du kan ha nackdelar när det gäller peer-to-peer-spel, medan du spelar mot andra kunder till följd av tekniska problem, såsom långsammare nätverkshastigheter eller långsammare prestanda hos slutanvändarens enhet.

Live-TV och andra sändningar som tillhandahålls som en del av något Betway-erbjudande kan försenas, vilket kommer att leda till andra bearbetning med aktuell information i samband med sådana sändningar.

11.3 Rapporterade fel

Vi kan inte garantera att tjänsten alltid kommer att vara felfri men vi kommer att åtgärda rapporterade fel så fort vi rimligen kan. Om ett fel inträffar så bör du rapportera felet via telefon eller email till vår kundtjänst

11.4 Virus

Trots att vi kommer att vidta alla åtgärder för att säkerställa att programvaran och filerna är virusfria, kan vi inte garantera att programvaran och filerna är fria från sådana problem. Det är ditt ansvar att skydda din enhet från virus samt att se till att möjligheten finns att återinstallera förlorade data eller program på grund av virus.

11.5 Avbrott i tjänsten

Vid avbrott av hela tjänsten eller delar av tjänsten, kommer vi försöka informera dig om detta i förväg, men vi är inte bundna att göra så. Vi kommer återställa tjänsten så snart som möjligt efter planerat avbrott.

11.6 Ogiltigförklarade satsningar

Om ett tekniskt problem i systemet skulle uppstå, kommer alla obekräftade satsningar att ogiltigförklaras. Vi ansvarar inte för någon av dina förluster som kan uppstå vid teknisk avstängning eller fördröjning.

11.7 Kundklagomål 

Om du har något klagomål, måste detta meddelas inom tre (3) månader från det att incidenten uppstod. För att se till så att ditt klagomål når fram till och utreds av rätt avdelning, måste klagomålet ske skriftligt via antingen:

För kunder bosatta i Storbritannien:

Email: ukmanager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 70417, London, NW1W 7LN

För kunder som inte är bosatta i Storbritannien:

Email: manager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR-1300, MALTA

Skriven kommunikation måste innehålla följande information:

a) ditt användarnamn/kontonummer
b) ditt registrerade förnamn och efternamn
c) en detaljerad förklaring av klagomålet
d) datum och tid då incidenten inträffade (om möjligt)

Notera: om ditt klagomål inte innehåller ovanstående information, kommer det resultera i att ditt klagomål inte kommer utredas.

Vid mottagandet, kommer bästa ansträngningar göras för att lösa alla rapporterade problem snabbt och högst inom en månad. Om du av någon anledning inte är nöjd med upplösningen på ditt klagomål / krav, kan du hänskjuta ärendet till en av våra alternativa tvistlösningsorgan - se villkor 14.2.

Skulle du någonsin misstänka att en kund är i maskopi med en annan kund eller fuskar på något sätt, vänligen meddela Betway via de kommunikationsmedel som anges i ovanstående.

11.8 Förändringar

Betway förbehåller sig rätten att tillfälligt upphäva, ändra, ta bort eller lägga till spel eller program till webbsidan med omedelbar verkan och utan förvarning. Vi ansvarar inte för eventuella förluster till följd av att programvaran eller tjänsterna modifierats eller ändrats på något sätt.

12. Skadestånd och ansvarsbegränsning

12.1 Skadestånd

Du samtycker till att hålla oss, våra chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter, moderbolag och dotterbolag skadeslösa från alla kostnader, utgifter, belastningar och skador (vare sig direkta, indirekta, följdskador, straffrelaterat eller annat) som härrör från ditt medlemskap, inklusive men inte begränsat till:

(i) Besök, användning eller återanvändning av webbsidan
(ii) Användning eller återanvändning av webbsidan genom telekommunikationstjänster
(iii) Användning eller återanvändning av material som finns tillgängligt på eller hämtats från webbsidan eller annan plats
(iv) Tillträde till, användning eller återanvändning av webbplatsens server
(v) Att underlätta att göra en insättning på ditt spelkonto hos Betway
(vi) Alla former av satsningar eller spelande hos Betway
(vii) Accepterande eller användning av alla vinster och priser från Betway
(viii) Användning eller återanvändning av Betways programvara, på alla sätt och genom alla medel.

12.2 Ansvarsbegränsning

Inte under några omständigheter kommer vi, våra chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter, moder- eller dotterbolag hållas ansvariga till dig för kontrakt, kränkning, vårdslöshet eller liknande, för någon förlust eller skada, som uppstått från aktuella orsaker, direkt eller indirekt, eller för några summor (även där du har meddelat oss om möjligheten att sådan förlust eller skada kan uppstå).

12.3 Länkar

Betway ansvarar inte genom avtal, skadestånd, försumlighet eller på annat sätt, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt förknippas med din användning av någon länk som finns på webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som länkas från webbplatserna eller genom tjänsterna.

12.4 Vårdslöshet

Ingenting i dessa regler och villkor kommer att användas så att det utesluter något ansvar från företaget för bedrägeri, dödsfall eller personskador som orsakats av företagets vårdslöshet.

13. Behörighet till erbjudanden

13.1 Behörighet

13.1.1. Om en kund bryter mot reglerna för en kampanj eller ett erbjudande, förbehåller sig Betway rätten att hålla inne eller kräva tillbaka eventuella bonusar, kontanter eller gratisspel som delats ut, eller att annullera vinster som härrör från spel som placerats med vinsten från sådana bonusar, kontanter eller gratisspel.

13.1.2. Eventuella rimliga administrationskostnader som uppstår på grund av brott mot kampanjregler eller erbjudande-regler, eller på grund av att bonusar, kontanter eller gratisspel hålls inne eller krävs tillbaka, kan efter Betway eget gottfinnande påföras kunden. Kunder kan även behöva tillhandahålla dokument som bekräftar deras identitet.

13.1.3. Alla erbjudanden är begränsade till ett deltagande per person, familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, samma betaluppgifter (t.ex. betal- eller kreditkort) och delad dator (t.ex. en skola, ett bibliotek eller en arbetsplats). Alla Betways erbjudanden är ämnade för kunder som spelar för nöjes skull, och Betway kan, efter eget gottfinnande, begränsa kunders möjlighet att delta i kampanjer. Vi förbehåller oss rätten att dra in tillgången till ett eller alla erbjudanden för vilken kund som helst.

14. Gällande lag, hjälp, tvister och klagomål

14.1 Hjälp

Var vänlig kontakta kundtjänst på se-support@betway.com om du stöter på problem.

14.2 Alternativ tvistlösning (ADR)/ Online tvistlösning (ODR) 

Om du vid slutet av processen för kundklagomål (som beskrivs under villkor 11.7), anser att Betway inte har löst tvisten, kan du vidarebefodra ärendet till ett av våra alternativa tvistlösningsorgan (ADR) – eller till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning för onlineärenden (ODR) som sedan kommer att vidarebefordra till rätt alternativa tvistlösningsorgan.

När en anmälan mottas gör vi vårt bästa för att lösa det rapporterade problemet så fort som möjligt, och senast inom en månad. Om du av någon anledning inte är nöjd med lösningen på klagomålet/fordran kan du föra den vidare till ett av följande tvistlösningsorgan (ADR)

Det alternativa tvistlösningsorganet kommer att fungera som en opartisk domare vid tvister som uppstår mellan Betway och kunden när:

a) Kunden har gått igenom Betways egna interna tvistprocedur; och
b) ett dödläge angående lösningen har uppstått.

Alternativa tvistlösningsorgan tillgängliga för kunder bosatta i Storbritannien,

IBAS – Endast tvister kring sportspel
eCOGRA – Endast tvister kring Casino / Bingo / Poker

Alternativa tvistlösningsorgan tillgängliga för kunder som ej är bosatta i Storbritannien,

MGA – alla tvister
eCOGRA – alla tvister

Viktigt att notera: ADR är en kostnadsfri tjänst och beslutet som fattas av det alternativa tvistlösningsorganet kommer att anses slutgiltigt av både Betway och kunden, under förutsättning att alla inblandade parter har fått yttra sig.

Klicka här för mer information om IBAS s prövningsservice och för att slutföra IBAS adjukationsformulär.

Klicka här för mer information om eCOGRA: s tvistlösningsservice och för att slutföra eCOGRAs tvistformulär.

Klicka här för mer information om MGA:s kundtjänst och för att fylla i MGA:s klagomålsblankett.

Klicka här för mer information om ODR-plattformens tjänster och för att fylla i deras klagomålsblankett.

14.3 Gällande Lag och jurisdiktion

Dessa regler och villkor är reglerade av, och tolkas i enlighet med, lagarna på Malta och du underkastar dig oåterkalleligen till den exklusiva behörigheten för domstolarna på Malta att avgöra eventuella tvister (inklusive ansökningar om kvittning och motkrav), som kan uppstå i samband med skapande, giltighet, verkan, tolkning eller prestanda av, eller rättsförhållanden som har etableras av eller annars uppstår i samband med dessa regler och villkor.

15. Finansiell institution

15.1 Ingen ränta

Betway är inte en finansiell institution och därmed är insättningar på ditt spelkonto inte berättigade till några räntebetalningar alls.

15.2 Inga rättsliga eller skattemässiga råd

Betway tillhandahåller inte råd till kunder om skatt och/eller juridiska frågor. Kunder som vill få råd om skatt och juridiska frågor ombes att kontakta passande rådgivare.

15.3 Medlande förbjudet

Du är strikt förbjuden att använda Betway och dess system till att underlätta medlande genom valutaväxlingstransaktioner. När Betway bedömer att du medvetet har använt ovan nämnda system för finansiell vinst genom medlande, så kommer eventuella vinster att förverkas och dras från ditt spelkonto utan förvarning.

15.4 Bekämpning av pengatvätt

Kunder är strikt förbjudna att använda Betway och dess system för att utföra alla typer av illegal överföring av pengar. Du får inte använda webbsidan för någon olaglig eller bedräglig verksamhet eller förbjudna transaktioner (inklusive pengatvätt) enligt lagarna i den jurisdiktion som gäller dig. Om Betway misstänker att du är inblandad i eller engagerar i bedrägeri, olaglig eller opassande verksamhet, inklusive pengatvätt eller alla handlingar som bryter mot dessa regler och villkor, så kommer ditt spelkonto hos Betway stängas av omedelbart. Om ditt spelkonto sägs upp eller blockeras under sådana omständigheter så har Betway ingen skyldighet att återbetala några medel som finns på ditt spelkonto. Betway har rätt att informera berörda myndigheter, andra leverantörer av online-tjänster, banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningstjänster, eller andra finansiella institut om din identitet och all misstänkt olaglig, bedräglig eller opassande aktivitet. Du kommer att samarbeta helt med Betway för att utreda en sådan aktivitet.

16. Övrigt

16.1 Godkännande

Genom att acceptera dessa regler och villkor så är du härmed fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar vid spel och du är fullt ansvarig för sådana eventuella förluster. Du godkänner att ditt deltagande hos Betway är ditt eget val, diskretion och risk. I förhållande till dina förluster så ska du inte ha några krav som helst mot Betway eller någon av deras partners eller deras respektive chefer, tjänstemän eller anställda.

16.2 Behöriga spelare

Anställda hos Betway, dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, annonsörer, reklambyråer eller andra agenturer, media partners, återförsäljare och nära medlemmar av deras familjer kan inte bli medlemmar hos Betway.

16.3 Uppsägning av spelkonto

16.3.1 Betway förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto för vilken anledning som helst när som helst utan att meddela dig. Eventuellt saldo på ditt konto vid tidpunkten för en sådan uppsägning kommer att krediteras till ditt kredit / betalkort eller finansiella konto.

16.3.2 Vi förbehåller oss också rätten att efter eget gottfinnande, att avbryta eller stänga av ditt konto (trots någon annan bestämmelse i villkoren) där vi har anledning att tro att ditt konto kan ha använts för någon av följande aktiviteter:

i. Om du har mer än ett aktivt konto hos Betway;
II. Om namnet registrerat på ditt Betway-konto inte matchar namnet på det finansiella / bankkonto och / eller kredit / betalkort som används för att göra insättningar på nämnda Betway-konto;
iii. Om du lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter när du registrerar ett Betway-konto;
iv. Om du inte är myndig att spela och inte är bosatt i Storbritannien (för boende i Storbritannien, avsnitt 3.3 gäller);
v Om du har godkänt eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att delta med ditt Betway-konto.
VI. Om du har spelat tillsammans med andra kunder som en del av en klubb, grupp, etc., eller placerat satsningar på ett samordnat sätt med andra kunder mellan samma (eller väsentligen samma) val; i detta fall förbehåller vi oss rätten, på eget gottfinnande, att begränsa den totala maximala utbetalningen av summan av sådana satsningar, till motsvarande den maximala tillåtna utbetalningsgränsen för en enda kund (som beskrivs i Betways regler ). Betway är för eget bruk på individuell basis och endast personlig underhållning.
vii. Om Betway har fått en "ladda tillbaka" och / eller en "återgång" anmälan via en insättningsmekanism som används på ditt konto;
viii. Om du finns i maskopi, fusk, penningtvätt eller någon som helst bedräglig verksamhet;
ELLER
ix. Om det bestäms av Betway att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiserade system såsom robotar etc) som utformats speciellt för att besegra spelsystemet.

16.3.3 Om vi har rimliga skäl att tro att du har deltagit i någon av de verksamheter som anges i avsnitt 16.3.2 ovan sedan (utöver eventuell avstängning eller uppsägning av ditt konto antogs), förbehåller vi oss rätten att hålla inne hela eller del av balansen och / eller återhämta sig från dina kontoinsättningar, utbetalningar, bonusar, vinster som är hänförliga till någon av de metoder som övervägs i avsnitt 16.3.2. Under sådana omständigheter, kommer dina uppgifter att skickas till gällande myndighet, tillsynsorgan eller någon annan extern tredje part. De rättigheter som anges här påverkar inte andra rättigheter som vi kan ha mot dig under dessa villkor eller på annat sätt.

16.4 Publicitet

Genom att ta emot ett pris och/eller vinster från Betway så samtycker du till att ditt namn kan användas för reklam och marknadsföring utan ytterligare kompensation, utom där det är förbjudet enligt lag.

16.5 Hela avtalet

Dessa regler och villkor representerar det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och Betway och ersätter och förenar alla tidigare avtal, utfästelser och överenskommelser mellan dig och Betway när det gäller spel hos Betway. Betway förbehåller sig rätten att ändra dessa regler och villkor, eller att genomföra eller ändra några rutiner när som helst utan att informera dig. Sådana ändringar kommer att genomföras efter beslut av ledning och med omedelbar verkan.

Gäller för kunder som är bosatta i Storbritannien: ett meddelande med information om att vi har gjort ändringar av våra Regler och villkor kommer att visas nästa gång kunden loggar in på sin sida på Betway eller i appen. Kunden måste godkänna ändringarna i våra Regler och villkor innan det går att gå vidare och använda Betways funktioner.

16.6 Slutgiltiga beslut

I händelse av en skillnad mellan resultatet som visas på din programvara och Betways servermjukvara, ska resultatet som visas på Betways servermjukvara vara det officiella och avgörande resultatet.

16.7 Skatt

Du är ensam ansvarig för alla tillämpliga skatter på alla priser och/eller vinster som du tar emot från Betway.

16.8 Oförutsägbara skador

Betway ansvarar inte för eventuella misslyckanden eller förseningar i utförandet av något av våra åtaganden i spelkontraktet som orsakats av händelser utanför vår rimliga kontroll.

16.9 Inget partnerskap

Inget innehåll i dessa regler och villkor ska tolkas som skapandet av en agentur, partnerskap, förtroendearrangemang eller någon annan form av gemensamt företagande mellan dig och oss.

16.10 Uppdelning

Om någon av dessa regler och villkor avgörs av någon behörig myndighet som ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i någon utsträckning så kommer den berörda regeln eller bestämmelsen att avskiljas ifrån de övriga villkoren, som kommer fortsätta att vara giltiga i den högsta utsträckning lagen tillåter. I sådana fall, så kommer den del som anses ogiltig eller icke verkställbar att ändras på ett sådant sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning så att den så nära som möjligt reflekterar Betways ursprungliga syfte.

16.11 Övriga sportvillkor

Nedanstående punkter måste läsas parallellt med ovan nämnda regler och villkor:

Sport innehåller information om Hur du spelar på ett odds, Olika typer av odds som erbjuds, Förklaring av systemspel, Spelregler, Högsta utbetalningar, Att avbryta spel, Multispel förklarade...etc

16.12 Förklaring av regler och villkor

Vi anser att dessa regler och villkor är rättvisa. Om du behöver råd gällande dessa eller någon annan del av våra tjänster, var vänlig kontakta sv-support@betway.com.

Observera att ditt telefonsamtal kan spelas in.

16.13 Överlåtelse

Dessa regler och villkor är personliga för dig och kan inte överlåtas, överföras eller licensieras vidare av dig utan vårt skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller delegera våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part utan att i förväg meddela dig.

16.14 Överlåtelse av företagsverksamhet

Om vi skulle sälja alla, eller delar av vår företagsverksamhet, sälja eller överföra några eller samtliga tillgångar, kan ditt spelkonto och tillhörande data vara en del av de tillgångar som överförs till köparen eller förvärvande partner. I sådana fall kommer du att få ett email eller bli meddelad via vår hemsida som förklarar dina alternativ angående överföringen av ditt spelkonto.

Senast uppdaterad: 30/01/2018 kl. 09:15 CET.