Betway – spillekontrakten (betingelser og vilkår)

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for deg og er bindene om du deltar hos https://www.betway.com/.

Ved å delta bekrefter du at du har lest og forstått disse betingelsene og vilkårene, og du erkjenner at disse betingelsene og vilkårene gjelder deg.

Hvis du ikke er enig med et eller flere punkter i disse betingelsene og vilkårene, må du umiddelbart avslutte bruken av programvaren og fjerne programvaren fra din datamaskin / mobile enhet.

Ved å merke av i avkryssingsboksen for å bekrefte at du har lest og godkjent betingelsene og vilkårene og er over 18 år, noe som er en del av registreringsprosessen, binder du deg til disse betingelsene og vilkårene, våre personvernregler, spesifikke kampanje- og konkurranseregler, og andre

betingelser og vilkår som er relevante for din deltakelse. Hver betingelse, hvert vilkår og hver regel kan fra tid til annen bli oppdatert (alle slike regler, betingelser og vilkår skal samlet bli referert til som "regler"/"reglene").

Du er bundet til reglene i alle tilfeller der du benytter deg av tjenesten eller programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, når du innleder eller gjØr et innskudd via tjenesten eller ved å sende inn dine betalingsdetaljer til oss.

Definisjoner i disse betingelsene og vilkårene:

"Betway" betyr merkevaren og alle produktene som tilbys "på nett" (via en stasjonær eller bærbar datamaskin) og "på mobil" (via en mobiltelefon eller et nettbrett) på nettsidene https://betway.com/ (casino, sport, poker, bingo og Vegas-spill).

"Lukket kundekonto" betyr en registrert kundes kundekonto som har blitt lukket, avregistrert eller ekskludert av enten deg eller oss.

"Kunde"/"kunden/"kunder"/"kundene" betyr en registrert kunde (eller flere registrerte kunder) eller en lukket kundekonto.

"Kundemidler" betyr den totale summen av midler som holdes av Betway Limited og som tilhører kundene, og inkluderer, men begrenses ikke til: a) klarerte midler som blir satt inn hos Betway av kunden for å kunne satse, eller for å betale deltakeravgifter, i framtidig spill b) gevinster kunden har valgt å la bli stående som innskudd hos Betway eller som Betway ennå ikke har utbetalt til kunden, og c) klarerte, men ennå ikke utbetalte, lojalitetsprogramfordeler eller andre bonuser.

"Spill" betyr alle spill/tilbud hos Betway.

"Immateriell rettighet" / "immaterielle rettigheter" betyr varemerker og varenavn, enten de er registrert eller ikke, herunder varemerkesøknader og registrerte varemerker, goodwilll tilknyttet slike varemerker og varenavn, domenenavn, oppsett, særpreg og handelsstil, inkludert og uten begrensning til, de som vises på nettsidene; domenenavnregistreringer og samtlige variasjoner av disse både nå og i fremtiden; enhver opphavsrett på oppsett, særpreg eller handelsstil, all rett eller lisenser med opphavsrett til å benytte seg av et slikt oppsett, særpreg eller handelsstil, samtlige programvarekoder, programvarer utseende og oppbygging, helhetsinntrykket av programvaren eller en hvilken som helst annen immateriell rettighet eid eller lisensiert til oss, i hvert eneste tilfelle over hele verden.

"Delta" betyr alle atferd som beskrives i 3.1–4.11 under, besøk på Betway sine nettsider og bruk av "spill", eller bruk av vår "programvare" på en hvilken som helst måte.

"Registrert kunde" betyr en person som har registrert en konto hos oss, som beskrevet i punkt 3.2, og hvis konto anses som "åpen".

"Tjenesten" betyr tilgjengeligheten og leveringen av programvaren som gir deg muligheten til å delta.

"Programvare" betyr programvaren som er eid av eller lisensiert til oss, slik at du kan delta, og enhver nedlastbar / flash-/ mobilversjon av programvaren som tilbys hos Betway.

"Vi"/"oss"/"våre"/"vår"/"vårt" betyr Betway Limited sammen med (hvor konteksten tillater det) deres holdingselskaper og tilknyttede selskaper.

"Nettsted"/"nettstedet"/"nettsidene"/"nettsider"/"nettsidene" betyr https://betway.com/.

"Du"/"dine"/"din"/"ditt"/"deg", også omtalt som "kunde"/"kunder"/"kunden", betyr enhver person som oppsøker Betway og deltar i et hvilket som helst "spill" som Betway tilbyr.

1. Om Betway

Betway er et varemerke administrert av Betway Limited, som er et selskap registrert på Malta med bedriftsnummeret C39710 og med adressen 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR-1300, Malta.
Kundens "spillekontrakt" inngås med Betway Limited og trer i kraft når kunden har registrert en konto hos Betway. Alle transaksjoner mellom kunden og Betway finner sted på Malta, hvor alle hovedserverne er basert. 

Gjelder kunder som bor i Storbritannia: Alle kundemidler oppbevares av Betway Limited i en adskilt kundemiddelbankkonto, som er adskilt fra selskapets midler. Dersom Betway Limited blir insolvent og blir satt under administrasjon, vil disse midlene bli håndtert i samsvar med maltesisk lovgivning og er ikke på annen måte beskyttet. Dette tiltaket samsvarer med den britiske gamblingkommisjonens krav til adskilt oppbevaring av kundemidler på følgende nivå: grunnleggende adskillelse.

Informasjon om den britiske gamblingkommisjonens kategorier og beskyttelse av kundenes midler er tilgjengelig her: gamblingkommisjonens - beskyttelse av kunders spillmidler.

For flere detaljer kan du sjekke vår erklæring om kundemidler.

2. Lisensiering og regulerende myndigheter

Gjelder for kunder som ikke bor i Storbritannia: Betway Limited er lisensiert av lotteri- og stiftelsestilsynet på Malta, under følgende lisensnumre:

Casino: MGA/CL1/302/2006 (utstedt: 29. juni 2014), MGA/CL1/1258/2016 (utstedt: 16. november 2016)
Sport: MGA/CL2/396/2007 (utstedt: 30. april 2017)
Poker/Bingo: MGA/CL3/302/2006 (utstedt: 29. juni 2014)

Gjelder for kunder som bor i Storbritannia: Betway Limited er regulert og lisensiert av den britiske gamblingkommisjonen under følgende lisensnummer: 000-039372-R-319367-010.

3. Din deltakelse hos Betway

3.1 Begrensninger

Du kan kun delta hos Betway om du har fylt minst 18 år.

Det er ulovlig å spille hos Betway dersom du er under 18 år.

DU KAN IKKE DELTA OM DU ER UNDERLAGT JURISDIKSJONEN I AFGHANISTAN, ANGOLA, AUSTRALIA, BELGIA, BOSNIA OG HERCEGOVINA, BULGARIA, COLOMBIA, DANMARK, FRANKRIKE OG LANDETS OVERSJØISKE TERRITORIER, DEN TYSKE DELSTATEN SCHLESWIG-HOLSTEIN, GRØNLAND, HELLAS, GUYANA, UNGARN, IRAN, IRAK, ISRAEL, ITALIA,LAOS (DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN LAO), LITAUEN, MEXICO, MYANMAR, NIGERIA, NORD-KOREA, PAPUA NY-GUINEA, FILIPPINENE, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSLAND, SINGAPORE, SØR-AFRIKA, SPANIA, SYRIA, THAILAND, TYRKIA, UGANDA, USA OG LANDETS OVERSJØISKE TERRITORIER, VANUATU ELLER JEMEN.

INNSATSER PLASSERT FRA DISSE JURISDIKSJONENE VIL BLI ANNULLERT, OG EN PERSON SOM ER BOSATT, RESIDERER ELLER ARBEIDER I EN SLIK JURISDIKSJON OG SOM PLASSERER EN INNSATS ELLER GJØR ET INNSKUDD, VIL FÅ DET TOTALE INNSKUDDSBELØPET REFUNDERT, MINUS ET ADMINISTRATIVT GEBYR PÅ 10 PROSENT OG EVENTUELLE GEBYR SOM PÅLEGGES AV BANKEN ELLER FINANSINSTITUSJONEN SOM UTFØRER DEN NEVNTE REVERSERINGEN.
DERSOM DU ER BOSATT I BELGIA, DANMARK, DEN TYSKE DELSTATEN SCHLESWIG-HOLSTEIN, ITALIA ELLER SPANIA, KAN DU DELTA OG SPILLE HOS EN AV BETWAY SINE LISENSIERTE VAREMERKER:

BELGIA: www.betway.be
DANMARK: www.betway.dk
ITALIA: www.betway.it
SCHLESWIG-HOLSTEIN: www.betwaysh.de (Kommer snart)
SPANIA: www.betway.es

PERSONER SOM BRYTER SEKSJON 3.1, ELLER PÅ NOEN ANNEN MÅTE BRYTER DISSE BETINGELSENE OG VILKÅRENE, ER IKKE BERETTIGET TIL Å GJØRE KRAV PÅ NOEN FORM FOR GEVINST. VIDERE KAN EN PERSON SOM BEVISST HANDLER I STRID MED SEKSJON 3.1, BLI BETRAKTET SOM SVINDLER, OG KAN DERMED BLI GJENSTAND FOR STRAFFEFORFØLGELSE.

3.2 Identifikasjon

For å spille hos Betway kreves det at du oppgir personopplysninger når du oppretter en konto. Personlige detaljer inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: fornavn, etternavn, adresse, fødselsdato osv.

For å gjøre et uttak, kan det også kreves at du sender inn gyldige identifikasjonsdokumenter for å bevise din alder og din adresse. I tilfeller hvor dette kreves vil vi ikke kunne behandle forespørselen før Betway har mottatt alle de forespurte identifikasjonsdokumentene. Tilfredsstillende identifikasjonsdokumenter inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

i. kopi av et gyldig identifikasjonsdokument med bilde, for eksempel pass eller førerkort
ii. kopi av en regning som med din bostedsadresse og som ikke er eldre enn tre måneder gammel, for eksempel en strømregning, telefonregning eller lignende
iii. kopi av en nylig kredittkort-/debetkort-/bankkontoutskrift (NB! Kort-/kontoutskriften må relatere til en finansiell metode brukt, og kan ikke være eldre enn tre måneder)

3.3 Identifikasjonsbekreftelse

Utbetalinger gjøres kun til en registrert kunde. Du gir herved oss og våre agenter tillatelse til, når og hvis vi trenger det, å bekrefte din identitet og bekrefte din rett til å benytte deg av de pengene du spiller med hos Betway.

Gjelder for kunder som bor i Storbritannia: Om alderen din ikke er bekreftet innen 72 timer etter ditt første innskudd hos Betway, vil:

a) kontoen din fryses, og
b) det vil ikke være mulig å bruke kontoen til å spille før vi har fått bekreftet alderen din.

Vi kan i tillegg holde tilbake midler på Betway-kontoen din fram til alderen din er bevist. Dersom det viser seg at du er mindreårig, vil Betway returnere innskudd gjort til kontoen minus gevinster og/eller bonuser.

3.4 Risk

Du erkjenner at din deltakelse hos Betway gjøres på eget valg og på egen risiko. Videre sier du deg enig i at deltakelse hos Betway er for din egen personlige underholdning og ikke-profesjonelle bruk, og ved å gjøre dette, agerer du på egne vegne.

3.5 Akseptabel bruk

Du erklærer, garanterer og samtykker til at du vil overholde alle lover, vedtekter og forskrifter i forbindelse med din bruk av programvaren og tjenesten. Vi er ikke ansvarlig for ulovlig eller uautorisert bruk av programvaren eller tjenesten gjort av deg. Ved å akseptere disse betingelsene og vilkårene, godtar du å hjelpe oss, i den grad du kan, med å overholde gjeldende lover og forskrifter.

4. Din konto

4.1 Én enkelt konto

Du kan kun registrere og benytte deg av én enkelt konto. Dersom du har mer enn én konto, forbeholder vi oss retten til å suspendere kontoene frem til all kontoinformasjon og alle saldoer (som tilhører deg) er konsolidert. Etter fullførelse vil alle kontoer utenom én, lukkes.

4.2 Nøyaktighet

Det kreves at du holder kontodetaljene oppdatert. Om du endrer din adresse, din e-post, ditt telefonnummer eller noen annen kontakt- eller personlig informasjon, må du ta kontakt med oss for å få kontoinformasjonen din oppdatert.

4.3 Passord

Når du registrerer en konto, må du selv velge et brukernavn og passord. Det kreves at du holder disse detaljene hemmelig. All aktivitet som foregår på din konto, vil anses som gjeldende av Betway, dersom ditt brukernavn og ditt passord ble skrevet inn riktig.

4.4 Bekreftelse av bankdetaljer

Dersom du bruker et bank- eller kredittkort og/eller en kapital- eller bankkonto til å utføre transaksjoner hos Betway, må navnet til konto- eller kortinnehaveren være det samme som det du brukte da du åpnet Betway-kontoen din. Dersom det er avvik mellom navnet du oppga da du åpnet Betway-kontoen og navnet på bank- eller kredittkortet og/eller kapital- eller bankkontoen, vil kontoen din øyeblikkelig blir suspendert. Vi anbefaler at du tar kontakt med kundeservice dersom kontoen din blir suspendert, for å få mer informasjon om verifiseringsprosessen.

4.5 Ansvarsbegrensning

Betway er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som har oppstått, eller påstås å ha oppstått av, eller i forbindelse med, din deltakelse; inkludert, og uten begrensning til, forsinkelser eller forstyrrelser i drift eller overføring, tap av eller skade på data, svikt i kommunikasjon eller linjer, enhver persons misbruk av casinoet, dets innhold eller annen feil eller utelatelser i innholdet på nettsidene. Betway forbeholder seg retten til å lukke eller suspendere din konto.

4.6 Inaktive / sovende kontoer

4.6.1 Inaktive kontoer

Betway anser en konto for å være inaktiv etter en periode på 12 måneder etter siste pålogging.

Gjelder kunder som er bosatt i Storbritannia: Et administrasjonsgebyr på 5 GBP vil bli trukket fra en inaktiv konto på månedlig basis inntil kontoen ikke lenger har saldo, er blitt aktiv igjen, eller har vært inaktiv i en periode på over 30 måneder. Det første gebyret belastes ved slutten av den 12. måneden etter at den siste påloggingen ble registrert.

Gjelder kunder som ikke er bosatt i Storbritannia: Et administrasjonsgebyr på 5 Euro (eller tilsvarende) vil bli trukket fra en inaktiv konto på månedlig basis inntil kontoen ikke lenger har saldo, er blitt aktiv igjen, eller har vært inaktiv i en periode på over 30 måneder. Det første gebyret belastes ved slutten av den 12. måneden etter at den siste påloggingen ble registrert.

4.6.2 Sovende kontoer

Gjelder kunder som er bosatt i Storbritannia: Om Betway anser en konto for å være sovende i en periode på over 30 måneder, vil den bli deaktivert / låst. Hvis kontoen har en saldo, vil Betway forsøke å kontakte deg med tanke på å returnere eventuelle gjenværende midler. Hvis dette ikke er mulig, vil den gjenværende saldo (hvis noen) slettes / fjernes fra kontoen.

Gjelder Kunder som ikke er bosatt i Storbritannia: Om Betway anser en konto for å være sovende i en periode på over 30 måneder, vil den bli deaktivert / låst. Hvis kontoen har en saldo, vil Betway forsøke å kontakte deg med tanke på å returnere eventuelle gjenværende midler. Hvis dette ikke er mulig, vil den gjenværende saldo (hvis noen) bli overført til Malta Gaming Authority (MGA).

4.7 Overføringer mellom kontoer

Overføring av midler mellom to individuelle kontoer er strengt forbudt.

4.8 Renter

Du tjener ingen renter på midler som står på kontoen din.

4.9 Sperring av konto

Betway forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å lukke eller sperre kontoen din, hvis du mistenkes for følgende:

- å ha gevinster du ikke har fått tak i på en måte som er i henhold til loven
- å ha brutt noen av vilkårene som nevnes i noen gjeldende vilkår og/eller betingelser

Du vil få beskjed på e-post om Betway sin avgjørelse, og hvis suspensjonen fører til at dine gevinster holdes tilbake, vil en dokumentert kopi av avgjørelsen sendes til MGA, eller til den britiske gamblingkommisjonen hvis kunden er bosatt i Storbritannia. I suspensjonsperioden vil det ikke være mulig å åpne kontoen.

4.10 Lukking av konto og midlertidig suspensjon

Ta kontakt med kundeservice dersom du ønsker å lukke kontoen din. Våre avkjølings- og ekskluderingsprosedyrer er beskrevet i punkt 8.2 i disse betingelsene og vilkårene og er beskrevet i detalj i punkt 3.2 i vår erklæring om forsvarlig spill.

4.11 Kreditt

Det er ikke tillatt å spille på kreditt hos Betway. 

5. Betalingsinformasjon/uttak

5.1 Identifikasjonskontroll

Betway må ha fått dine identifikasjonsdokumenter enten via interne kanaler eller en tredjepart, før du kan gjøre noe uttak fra din spillekonto.

5.2 Kredittkontroll

Betway forbeholder seg retten til å utføre en kredittvurdering av alle kortinnehavere, ved hjelp av utenforstående kredittbyråer på grunnlag av den informasjonen som gis ved registrering.

5.3 Historikk

Det er kortholderens eget ansvar å beholde kopier av transaksjonshistorikken og vilkårene og reglene på nettsidene.

5.4 Uttak

Betway sin prosedyre for uttak er at minst 10 GBP/EUR/USD/CAD (eller tilsvarende i annen valuta) kan tas ut, og de blir utbetalt på samme måte som kunden satte inn penger på. I punkt 4.4 fastslås det at dersom kunden gjør et innskudd ved hjelp av en kapitalkonto og/eller et bank- eller kredittkort, må navnet Betway-kontoen er registrert på, være det samme som på kontoen eller kortet. Dersom kunden ber om en utbetaling via direkte bankoverføring (DBT), må bankkontoen utbetalingen gis til, være registrert på samme navn som ble oppgitt da kunden registrerte seg.

Merk: kostnader kan forekomme, og alle uttak kan oppleve forsinkelser på grunn av vår identifikasjonskontroll.

I tillegg, og gjeldende for alle kunder som ikke er bosatt i Storbritannia, gjør vi oppmerksom på at i henhold til MGA-reguleringer er Betway pålagt å få kundens identitet bekreftet ved uttak av 2000 euro eller mer (eller tilsvarende sum i kundens valgte valuta). Som en følge av dette vil man kunne oppleve små forsinkelser ved uttak grunnet vår identifikasjonskontroll.

5.5 Oppdatering av betalingsinformasjon

Oppdatering eller tilføyelse av betalingsinformasjon i den hensikt å ta ut penger kan kun gjøres ved å ta kontakt med kundeservice.

5.6 Uttaksgrenser ved gratis kampanjetilbud

Betway forbeholder seg retten til å begrense utbetalinger/uttak fra bingobonuser / gratisbilletter / gratisbonuser / gratisspill / gratis casinospinn på kundens konto, til $/€50. Denne grensen trer i kraft for bingobonuser / gratisbonuser / gratisspill / gratis casinospinn som blir tildelt uten at et innskudd er blitt gjort, med mindre noe annet er spesifisert i tilbudet.

6. Bonuser

6.1 Separate betingelser og vilkår

Vi kan fra tid til annen tilby kampanjer og/eller konkurranser som styres av egne betingelser og vilkår. Alle bonuser eller spesialgaver som er blitt lagt til på din konto, skal være i samsvar med alle slike betingelser og vilkår.

Betway sine bonusvilkår, som utgjør en del av disse betingelsene og vilkårene, er tilgjengelig her:

Sport: Klikk her
Casino: Klikk her
Bingo: Klikk her
Poker: Klikk her

I et tilfelle der en konflikt oppstår mellom disse betingelsene og vilkårene og de konkurranse- eller kampanje-spesifikke vilkårene, skal betingelsene for konkurransen eller kampanjen være gjeldende.

Bingobonuser / gratisbonuser / gratisspill / gratis casinospinn kan ikke innløses i penger.

6.2 Retten til å tilbaketrekke

Betway forbeholder seg retten til å trekke tilbake enhver bonus, enhver konkurranse, enjver kampanje og ethvert spesielt tilbud til enhver tid. I tillegg forbeholder Betway seg retten til å begrense uttak fra kampanjer der kunden har mottatt bingobonuser / gratisbonuser / gratisspill / gratis casinospinn, som spesifisert i punkt 5.6.

7. Personvern

Betway er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv. Betway overholder alle gjeldene lover om databeskyttelse og personvern. Dersom du er usikker på hvordan vi håndterer eller bruker dine personopplysninger, anbefaler vi deg å kikke gjennom vår personvernerklæring.

Merk: Vår personvernerklæring er uløselig knyttet til disse vilkårene og betingelsene, og å akseptere disse er en forutsetning for å registrere konto.

Ved å gå med på at en eksisterende konto overføres fra et annet varemerke til Betway Limited, går du herved med på at, i tillegg til at saldoen overføres, at dine personopplysninger overføres, inkludert ditt fulle navn, fødselsdag, regsitrerte innskuddsmetoder, kontaktinformasjon, kontakthistorie og informasjon om tidligere besøk og transaksjoner.

Du går herved med på å motta markedsførings- og kommunikasjonsmateriell fra Betway Limited med tilbud på e-post, post, SMS, telefon og push-meldinger. Du kan når som helst slutte å motta disse ved å kontakte kundeservice.

8. Forsvarlig spill

8.1 Policy

Betway er fast bestemt på å tilby sine kunder en morsom og vennlig opplevelse med nettspill, men anerkjenner også at gambling kan forårsake problemer for et mindretall individer. Av denne grunn støtter Betway aktivt forsvarlig spill og oppfordrer kunder til å benytte seg av et utvalg funksjoner som har med forsvarlig spill å gjøre, for å håndtere sin konto på en god måte.

Vennligst referer til vår erklæring om forsvarlig spill for alle detaljer.

8.2 Nedkjøling og ekskludering

Du kan, til enhver tid, be om en nedkjølingsperiode (midlertidig suspensjon) eller permanent ekskludering fra Betway. For å se de forskjellige tilgjengelige alternativene for selvekskludering og nedkjøling, vennligst se punkt 3.2 i vår erklæring om forsvarlig spill.

9. Spillerbeskyttelse

9.1 Policy

Vi ønsker å sikre at du hygger deg med din spilleopplevelse hos Betway på en trygg og ansvarlig måte. Derfor tar vi hånd om alt som påvirker din opplevelse i casinoet så fort som overhodet mulig. Vi har en detaljert spillerbeskyttelsespolitikk, som du kan finne her, sammen med en liste over mekanismer du kan installere for å sikre en tryggere spilleopplevelse. 

9.2 Generelt om sjansene for å vinne

Hva gjelder casinospill forsikrer Betway at, i henhold til måten spillet er designet, utbetaling i gjennomsnitt en premie som beløper seg til nittito prosent (92%) eller mer av penger eller pengers verdi satset av kunden. Denne prosenten indikerer den internasjonale standard-distribusjonsraten eller avkastning til spiller (RTP) når det gjelder online casinospill. Dette er utregnet i forhold til raten mellom penger satset og gevinster. Det er basert på innstillingene for generatoren for tilfeldige nummere, og vil arkiveres på lang sikt og gjennomsnittlig basis. Generelt overstiges RTP-raten for casinospill tilbudt av Betway med 95%.    

Vi ivaretar interessene dine ved å at utbetalingsprosentene våre er sertifisert og publisert av eCOGRA hver måned.

Klikk her for å se en oppdatert liste over eCOGRAs sertifiseringer.

9.3 Oddsen for å vinne per spill

Klikk her for å se Avkastning til Spiller (RTP) raten per spill tilbudt hos Betway.

10. Immaterielle rettigheter

10.1 Du aksepterer og godtar at alle rettigheter, titler og interesser tilknyttet våre immaterielle rettigheter er vår absolutte eiendom og er rettmessig lisensiert til oss. Enhver bruk av en eller flere av våre immaterielle rettigheter uten skriftlig forhåndssamtykke, er ikke tillatt. Du godtar å ikke (og godtar å ikke assistere eller legge til rette for at tredjeparter kan) kopiere, reprodusere, overføre, publisere, vise, distribuere, kommersielt utnytte, eller tukle med noen av de immaterielle rettighetene våre på noen som helst måte.

10.2 Du aksepterer og erkjenner at materialet og innholdet som finnes på nettsidene er gjort tilgjengelig for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Alt annen type bruk av slikt materiale og innhold er strengt forbudt.

10.3 Vi gir deg herved en lisens til vår programvare for å kunne delta, underlagt disse betingelsene og vilkårene. Alle rettigheter i programvaren er reservert, og du kan kun bruke programvaren slik som den er lisensiert til deg. 

11. Avbrytelser i spill

11.1 Ingen garantier

Tjenesten og programvaren er levert "som den er". Vi gir ingen garantier eller erklæringer, verken uttrykt eller underforstått, når det kommer til tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formålet, fullstendighet eller nøyaktighet av tjenesten eller programvaren.

11.2 Funksjonsfeil

Vi er ikke ansvarlig for datafeil, svikt i telekommunikasjonstjenester eller internettforbindelser, eller forsøk fra deg på å delta i spill via metoder, midler eller måter som ikke er tiltenkt av oss.

Du kan oppleve ulemper ved peer-to-peer-spill når du spiller mot andre kunder, som følge av tekniske problemer, som for eksempel grunnet tregere nettverkshastighet.

Live-tv eller andre sendinger som tilbys deg som følge av tilbud fra Betway, kan oppleve forsinkelser, som kan føre til at andre har mer oppdatert informasjon relatert til slike sendinger.

11.3 Rapporterte feil

Vi kan ikke garantere at tjenesten alltid vil være uten feil, men vi vil rette opp rapporterte feil så snart vi kan. Om feil oppstår, bør du rapportere feilen via telefon eller e-post til vårt kundeservicesenter.

11.4 Virus

Selv om vi tar alle nødvendige forhåndsregler for å sikre at programvaren og filene er fri for datavirus, kan vi ikke garantere at programvaren og filene er fri for slike problemer. Det er ditt ansvar å beskytte ditt system og ha mulighet til å reinstallere all data eller programmer som går tapt på grunn av et virus.

11.5 Suspensjon av tjenesten

Vi kan, etter eget skjønn, midlertidig suspendere hele eller deler av tjenesten. I slike tilfeller kan vi, men skal vi ikke være forpliktet til, å varsle deg på forhånd der det er mulig. Etter en midlertidig suspensjon vil vi gjenopprette tjenesten så raskt som mulig.

11.6 Annullerte innsatser

I tilfeller hvor det oppstår en systemfeil skal alle ubekreftede innsatser annulleres. Vi er ikke ansvarlig ovenfor deg for eventuelle tap du pådrar deg som følge av en slik avbrytelse eller forsinkelse.

11.7 Klager

Klager/krav fra kunder av noe slag må sendes inn innen 3 måneder etter at problemet oppsto.

VIKTIG: For å sikre at din klage / ditt krav sendes til og behandles av riktig avdeling, må skriftlig kommunikasjon sendes til Betway på en av følgende måter:

For kunder som er bosatt i Storbritannia:

E-post: ukmanager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 70417, London, NW1W 7LN

For kunder som ikke er bosatt i Storbritannia:

E-post: manager@betway.com
Post: Betway Limited, PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR-1300, MALTA 

I tillegg må den skriftlige kommunikasjonen inneholde følgende informasjon:

a) ditt brukernavn/kontonummer,
b) ditt registrerte for- og etternavn,
c) en detaljert forklaring av klagen/kravet,
d) spesifikke datoer og klokkeslett som omhandles i klagen/kravet (hvis relevant).

NB! Hvis ikke alle punktene ovenfor inkluderes, vil resultatet bli at din klage / ditt krav ikke kan kategoriseres på en skikkelig måte og ikke kan behandles på den mest effektive måten.

Etter mottak av en klage vil gjøre så godt vi kan for å finne en løsning så raskt som mulig, senest innen én måned. Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med løsningen på klagen din, kan du ta saken videre til en av våre alternative konfliktløsningsmekanismer (vennligst sjekk klausul 14.2).

Dersom du mistenker at en kunde samarbeider med en annen kunde eller jukser på annen måte, ber vi deg ta kontakt med Betway via kanalene som er oppgitt i kundeklageprosedyrene over.

11.8 Endringer

Betway forbeholder seg retten til å suspendere, legge til innhold, eller gjøre endringer på nettsidene eller i programvaren, etter eget skjønn, med umiddelbar virkning og uten varsel. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap påført som et resultat av endringer, suspensjoner av, eller opphør av programvare eller tjenester, og i et slikt tilfelle kan du ikke fremsette noe krav mot Betway. 

12. Begrensning av erstatningsplikt og ansvarsbegrensning

12.1 Begrensning av erstatningsplikt

Du samtykker til å forsvare og holde oss, våre direktører, ledere, ansatte, aksjonærer, medarbeidere og samarbeidspartnere, vårt moderselskap og alle våre datterselskap skadesløse for kostnader, utgifter, ansvar og erstatninger (uavhengig om de er direkte eller indirekte eller spesielle, følgeskader eller har et regulerende, straffende eller en annen type formål eller effekt) som oppstår i tilknytning til din deltakelse, som inkludererer, uten å begrenses til, følgende:

(i) besøk, bruk eller gjenbruk av nettsidene;
(ii) bruk eller gjenbruk av nettsidene ved hjelp av telekommunikasjonstjenester;
(iii) bruk eller gjenbruk av materiale på, eller hentet fra, nettsidene eller noen annen kilde;
(iv) inngang til, eller bruk eller gjenbruk av nettsidehjemmesideserveren;
(v) tilrettelegging for, eller utførelsen av et innskudd til kontoen din hos Betway;
(vi) å plassere en innsats, eller å spille hos Betway via leveringsmekanismene som tilbys;
(vii) aksept og bruk av enhver gevinst eller premie på eller fra Betway; og
(viii) bruk eller gjenbruk av Betway sin programvare, på en hvilken som helst måte og gjennom et hvilket som helst medium.

12.2 Ansvarsbegrensning

Ikke under noen omstendigheter er vi, våre direktører, ledere, ansatte, aksjonærer, agenter eller samarbeidspartnere, vår konsernspiss, vårt morselskap eller vårt datterselskap ansvarlige overfor deg ved kontraktsbrudd, uaktsomhet eller på noen annen måte, for skader eller tap som er oppstått av en hvilken som helst årsak, enten direkte eller indirekte, eller for et hvilket som helst beløp (selv om vi er blitt underrettet av deg om muligheten for et slikt tap eller skade) utover verdien på spill og/eller innsatser plassert via kontoen din når det gjelder spill/gjennomspill eller produkter som skaper relevant erstatningsansvar.

12.3 Lenker

Betway skal ikke holdes ansvarlig, enten ved kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annet, for tap eller skade som oppstår fra eller på noen måte i forbindelse med ditt bruk av en link som finnes på nettsidene. Vi er ikke ansvarlig for noe innhold på andre nettsider som vi linker til på våre nettsider eller via tjenesten.

12.4 Uaktsomhet

Ingenting i disse betingelsene og vilkårene er til for å ekskludere selskapets ansvar for svindel, død eller personskade som er forårsaket av selskapets uaktsomhet. 

13. Tilgjengeligheten av tilbud

13.1 Berettigelse

13.1.1. Om en kunde bryter reglene til en kampanje eller et tilbud, for å garantere profit, har Betway rett til å ta tilbake alle bonuser, penger eller gratisspill som har blitt gitt eller annullere vunnet spill som er blitt vunnet ved bruk av midler fra disse bonuser, penger eller gratisspill.

13.1.2. Alle rimelige administrative kostnader som forekommer som et resultat av et brudd av vilkårene på alle kampanjer eller kampanjetilbud, eller tilbakeholding / tilbakekreving av alle bonuser, penger eller gratisspil kan, etter Betways eget forgodtbefinnende, bli pålagt kunden. Kunder kan også bli nødt til å vise dokumentasjon for å verifisere sin identitet.

13.1.3. Alle tilbud er begrenset til en per person, familie, adresse, epost-adresse, telefonnummer, samme kontonummer (f.eks debit eller kredittkort, etc) og delt PC, som f.eks skole, bibliotek eller arbeidsplass. Alle Betways tilbud er ment for rekreasjonelle kunder og Betway kan, etter eget forgodtbefinnende , begrense kundens kvalifikasjon til hvilket som helst tilbud eller kampanje. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tilgjengeligheten til ethvert tilbud til hvilken kunde som helst.

14. Gjeldende lover, kundestøtte, konflikter og klager

14.1 Kundeservice

Kundeservicetjenesten er tilgjengelig dersom du støter på problemer. Vår kundeservicetjeneste kan nås via e-post på: no-support@betway.com

14.2 Alternative konfliktløsningsmekanismer/Online konfliktløsningsenheter (ODR)

Dersom du etter kundeklageprosessen (se klausul 11.7) mener Betway ikke har løst konflikten tilfredsstillende, kan du benytte deg av en av de alternative konfliktløsningsmekanismene. Eventuelt kan du henvende saken via European Commission’s Online Dispute Resolution (ODR) sin plattform. De vil så videresende henvendelsen til den relevante alternative konfliktløsningsenheten.  

Ved mottak vil vi gjøre vårt beste for å løse alle rapporterte saker raskt og, som maksimum, innen én måned. Hvis du av en eller annen grunn ikke er tilfreds med løsningen på din klage / ditt krav, kan du henvise saken til en av våre navngitte ADR-enheter .

Hver ADR-enhet vil fungere som en upartisk dommer i tvister som oppstår mellom Betway og en kunde, kun når:

a) kunden har fulgt Betway sin egen interne prosedyre for tvister; og
b) det er en fastlåst situasjon relatert til den eksisterende løsningen.

ADR-enheter tilgjengelig for kunder som bor i Storbritannia:

IBAS: kun tvister relatert til sportsveddemål
eCOGRA: kun tvister relatert til kasino/bingo/poker

ADR-enheter tilgjengelig for kunder som ikke bor i Storbritannia:

MGA: alle tvister
eCOGRA: alle tvister

Viktig merknad: ADR er en gratis tjeneste. Kjennelsen som ADR-enheten kommer frem til, skal anses som endelig både av Betway og av kunden, forutsatt at alle involverte parter har fått lik mulighet til å representere seg selv i saken.

Klikk her for mer info om IBAS’ meglerservice og for å fylle ut IBAS tvisteskjema.

Klikk her for mer info om eCOGRA’s tvisteløsningsprosess og for å fylle ut eCOGRAs tvisteskjema.

Klikk her for mer informasjon om MGAs kundeservice og for å fylle ut MGAs klageskjema.

Klikk her for mer informasjon angående ODR plattformens tjenester og for å fylle inn ODR sitt klageskjema.

14.3 Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse betingelsene og vilkårene er underlagt, og skal tolkes i samsvar med maltesisk lovgivning. Du aksepterer herved at du er underlagt Maltas jurisdiksjon og at det er maltesiske domstoler som vil avgjøre eventuelle konflikter (inkludert krav på motregning og motkrav) som kan oppstå i sammenheng med opprettelsen, gyldigheten, effekten, tolkningen av, eller rettsforholdet etablert av eller som på noen annen måte oppstår i forbindelse med disse betingelsene og vilkårene. 

15. Finansiell institusjon

15.1 Ingen renter

Betway er ikke en finansiell institusjon og betaler derfor ingen renter på eventuelle innskudd gjort eller for noen midler du har på kontoen din.

15.2 Ingen juridisk eller skattemessig rådgivning

Betway gir ikke råd om skatt og/eller rettslige saker. Kunder som ønsker råd i forbindelse med skatt og juridiske forhold, anbefales å kontakte spesialiserte rådgivere.

15.3 Ingen arbitrasje

Det er strengt forbudt for deg å utnytte Betway og dets IT-systemer for arbitrasjeformål gjennom transaksjoner med valutaveksling. Hvis Betway mener du bevisst bruker systemet for å oppnå økonomisk gevinst gjennom arbitrasje, vil eventuelle gevinster gå tapt og trekkes fra din spillekonto uten varsel.

15.4 Antihvitvasking av penger

Det er strengt forbudt for kunder å benytte seg av Betway og dets systemer for å utføre en hvilken som helst type ulovlig pengeoverføring. Du kan ikke benytte deg av nettsidene for å utføre aktiviteter som er ulovlige (inkludert hvitvasking) i jurisdiksjonen som du er underlagt. Om Betway mistenker at du deltar i, eller har deltatt i, ulovlige eller upassende aktiviteter, skal din tilgang til Betway avsluttes umiddelbart, og kontoen din vil bli stengt. Om kontoen din stenges i et slikt tilfelle, skal Betway ikke ha noen plikt til å refundere midler som eventuelt finnes på kontoen, til deg. I tillegg har Betway rett til å informere relevante myndigheter, andre nettjenesteleverandører, elektroniske betalingsleverandører eller andre finansinstitusjoner, om din identitet og om enhver mistenkt ulovlig, illegal eller upassende aktivitet. Du må samarbeide fullt og helt med Betway i etterforskningen av en slik aktivitet. 

16. Annet

16.1 Aksept

Ved å akseptere disse betingelsene og vilkårene er du fullt klar over at det finnes en risiko for å tape penger når du gambler, og du er selv ansvarlig for et slikt tap. Du godtar at din deltakelse hos Betway skjer på ditt eget valg og din egen risiko. Dine tap vil ikke kunne erstattes av Betway, Betway sine samarbeidspartnere, eller noen av disses respektive styremedlemmer, ledere eller ansatte.

16.2 Kvalifiserte spillere

Ansatte hos Betway, Betway sine lisenshavere, distributører, grossister, datterselskaper, reklame- eller promoteringsbyråer eller andre typer byråer, mediepartnere og nær familie, kan ikke delta i spill.

16.3 Stengning av konto

16.3.1 Betway forbeholder seg retten til å stenge kontoen din av en hvilken som helst grunn, når som helst og uten å varsle deg. Saldoen på kontoen din ved en slik type stengning vil bli overført til ditt kreditt- eller bankkort eller til en bankkonto.

16.3.2 Vi forbeholder oss også retten til etter egen vurdering å stenge eller suspendere kontoen din (selv om dette bryter med andre retningslinjer i disse betingelsene og vilkårene) dersom vi har grunn til å tro at ett eller flere av følgende tilfeller foreligger:

i. Du har mer enn én aktiv konto hos Betway.
ii. Om navnet som er registret på kontoen din hos Betway ikke er det samme som navnet på den finansielle kontoen / bankkontoen og/eller bank- eller kredittkortet / kortene som ble brukt til å sette inn penger på den aktuelle kontoen hos Betway.
iii. Om du gir uriktig eller misvisende informasjon når du oppretter en konto hos Betway.
iv. Om du er under den lovlige alderen for spill og ikke er bosatt i Storbritannia (for personer som er bosatt i Storbritannia, gjelder punkt 3.3).
v. Om du har tillatt (med vilje eller uaktsomt) at noen andre bruker kontoen din hos Betway.
vi. Om du har spilt i tandem med andre kunder som del av en klubb, gruppe osv., eller du har plassert koordinerte spill sammen med andre kunder på de samme (eller tilnærmet de samme) valgene. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å begrense den totale maksimale utbetalingen per kunde etter egen vurdering (som oppgitt i Betway sine regler). Betway sine nettsider, programvare og tjenester tilbys utelukkende for bruk på individuell basis og kun for personlig underholdning.
vii. Om Betway har mottatt melding om en "charge back" og/eller en "return" via innskuddsmekanismen brukt på kontoen din.
viii. Om vi finner bevis for at du har drevet med konspirasjon, svindel, hvitvasking av penger eller deltatt i annen type bedrageri.
ix. Dersom Betway finner ut at du har benyttet deg av et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiske systemer som roboter osv.) som er designet for å overvinne et gamblingsystem.

16.3.3 Dersom vi har rimelig grunn til å tro at du har deltatt i en av aktivitetene i 16.3.2 over (i tillegg til suspensjon eller stengning av kontoen), forbeholder vi oss retten til å holde tilbake hele eller deler av saldoen din og/eller hente midler fra kontoen din som innskudd, utbetalinger, bonuser, premier og annet som kan tilskrives aktiviteter som beskrevet i klausul 16.3.2. Under slike omstendigheter kan dine personopplysninger bli delt med gjeldende myndighet(er), reguleringsorgan(er) eller andre tredjeparter. Rettighetene som nevnes her, er ikke i konflikt med andre rettiggheter vi kan ha i forhold til deg under disse betingelsene og vilkårene eller på annen måte.

16.4 Publisitet

Ved å akseptere en premie og/eller gevinst fra Betway, gir du ditt samtykke til å bli kontaktet og spurt om lov til at navnet ditt brukes i reklame- og markedsføringsøyemed, uten ekstra kompensasjon, unntatt i tilfeller hvor det er forbudt ved lov.

16.5 Hele avtalen

Disse betingelsene og vilkårene representerer den fullstendige, endelige og eksklusive avtalen mellom deg og Betway, og skal erstatte og sees i sammenheng med alle tidligere avtaler, erklæringer og forståelser mellom deg og Betway, i forbindelse med din deltakelse hos Betway. Betway forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene og vilkårene, eller å implementere eller endre en prosedyre, til enhver tid og uten varsel. En slik endring blir implementert etter ledelsens eget skjønn og trer i kraft umiddelbart.

Gjeldende for kunder som er bosatt i Storbritannia: En melding med informasjon om at vi har gjort endringer i våre betingelser og vilkår, vil vises ved kundens neste innlogging på Betway sine nettsider og applikasjoner. Kunden er pålagt å akseptere endringene i betingelsene og vilkårene før vedkommende kan gå videre og ta i bruk Betway sine funksjoner.

16.6 Endelig beslutning

I tilfelle det oppstår eller foreligger uoverensstemmelser mellom resultatet som vises i din programvare og Betway sin serverprogramvare, skal resultatet som vises i Betway sin serverprogramvare være det offisielle og gjeldende resultatet.

16.7 Skatt

Du er ene og alene ansvarlig for å betale eventuelle skatter på en premie eller gevinst som du samler inn fra Betway.

16.8 Force Majeure

Betway er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av, eller forsinkelser i utførelsen av, noen av våre forpliktelser i spillekontrakten, som er forårsaket av hendelser utenfor vår kontroll.

16.9 Ingen agentur

Ingenting i disse betingelsene og vilkårene skal tolkes som en inngåelse eller en opprettelse av et agentur, et partnerskap, en sammenslutning, et ansettelsesforhold eller en annen form for samarbeid/samarbeidsforetak/samarbeidsprosjekt mellom deg og oss.

16.10 Tilsidesettelse

Om noen av disse betingelsene eller vilkårene blir funnet ugyldige eller i noen grad ugjennomførbare av en kompetent myndighet, skal en slik betingelse eller et slikt vilkår bli tilsidesatt fra de øvrige betingelsene og vilkårene, som vil fortsette å gjelde. I et slikt tilfelle skal delen som er funnet ugyldig eller ugjennomførbar, endres til en måte som samsvarer med gjeldende lov, for å reflektere, så nært som mulig, Betway sin originale hensikt.

16.11 Øvrige sportsvilkår

De komplette betingelsene og vilkårene som gjelder oddsbonuser, finner du i våre regler for oddsbonuser.

Sport inneholder opplysninger om hvordan du plasserer et spill, hvilke odds vi tilbyr, hva systemspill er, hva som er de gjeldende spillereglene, hva den maksimale premieutbetalingen er, hvordan du kansellerer spill, hva multispill er osv.

16.12 Forklaring av betingelser og vilkår

Vi anser disse betingelsene og vilkårene for å være rettferdige. Skulle du ha bruk for råd vedrørende disse betingelsene og vilkårene, må du gjerne ta kontakt med kundeservice.

Vennligst vær oppmerksom på at all korrespondanse og alle telefonsamtaler kan bli tatt opp.

16.13 Overdragelse

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for deg personlig og kan ikke overdras, overføres eller lisensieres videre av deg uten vårt skriftlige samtykke. Vi forbeholder oss retten til å overdra, overføre eller delegere enhver av våre rettigheter og plikter til en hvilken som helst tredjepart uten å varsle deg på forhånd.

16.14 Overdragelse av virksomheten

I tilfelle en endring av lederskap, en fusjon, et oppkjøp eller et salg av aktiva i selskapet skulle skje, vil spillekontoen din og tilhørende opplysninger kunne være en del av aktiva som overføres til kjøperen eller den overtagende part. Dersom dette skulle skje, vil du motta en e-post, eller det vil bli lagt ut informasjon på nettsidene våre hvor vi forklarer hvilke alternativer du har angående overføringen av kontoen din.

Sist oppdatert: 30.01.2018 klokken 09.15 CET.