Beskyttelse av spillere

1. Mindreårige

Tilgangen til Internett har økt i takt med at flere og flere har smarttelefoner og nettbrett, i tillegg til ordinær internettilgang fra en datamaskin. Denne utviklingen gir foreldre og foresatte en viktig rolle i å sikre mindreåriges trygghet på nett. Betway oppfordrer kundene sine til å bruke foreldrekontrollfunksjoner for å hindre at barn får tilgang til upassende materiale på Internett.

Råd til foreldre:

 • Ikke la datamaskinen stå uten tilsyn når du er logget inn på kontoen din hos Betway
 • Beskytt kontoen hos Betway med et passord
 • Ikke la personer under 18 år delta i spilleaktiviteter
 • Oppbevar kontonummeret og passordet til Betway trygt
 • Hold bank- og kredittkort utenfor barns rekkevidde
 • Ikke lagre passord på dataen din. Skriv dem ned og oppbevar dem på et trygt sted utenfor mindreåriges rekkevidde.
 • Sett grenser for hvor mye tid barna får bruke på Internett, og bruk foreldrekontrollfunksjoner for å hindre tilgang til upassende material

Ikke bare er det forbudt for mindreårige å delta i pengespill på nett, det kan også forårsake spilleavhengighet og stor spillegjeld.

Dersom du deler smarttelefon, nettbrett eller datamaskin med venner eller familiemedlemmer som er under lavalderen for spill på nett, anbefaler vi at du begrenser tilgangen til Betway. Dette kan du gjøre ved å registrere deg hos Net Nanny, som er verdensledende innen filtreringsteknologi på Internett.

Andre viktige råd:

 • Forsikre deg om at beslutningen om å spille er din egen
 • Sett grenser før du begynner å spille for hvor mye du maksimalt vil sette inn på kontoen, spille for og tape

Aldri spill om:

 • du er yngre enn lavalderen for spill
 • spill forstyrrer dine daglige gjøremål
 • du er til behandling for eller er rekonvalesent etter å ha lidd av en avhengighetslidelse
 • du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler
 • du forsøker å vinne tilbake penger du har tapt
 • du spiller for å dekke gjeld med gevinstene du håper å vinne

2. Spillekontrakt og personvern

Du må inngå en såkalt "spillekontrakt" med Betway Limited i løpet av registreringsprosessen for å kunne være kunde hos oss. Dette gjør du ved å oppgi personopplysningene vi ber om og å markere at du godtar betingelsene og vilkårene våre. Ved å inngå en spillekontrakt med Betway Limited, er du bundet av selskapets betingelser og vilkår, Betway sin personvernerklæring, kampanjespesifikke betingelser og vilkår, samt andre regler som kan bli relevante.

Vi i Betway Limited forplikter oss på vår side til å ivareta personvernet ditt og sørge for at personopplysningene du oppgir, er trygge hos oss. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen vår.

3. Spilleregler

Betway anbefaler at du setter deg inn i reglene våre før du begynner å spille. I casinoet oppfordrer vi nye kunder til å prøve testversjonen før de satser penger.

4. Generelt om sjansene for å vinne

Hva gjelder casinospill forsikrer Betway at, i henhold til måten spillet er designet, utbetaling i gjennomsnitt en premie som beløper seg til nittito prosent (92%) eller mer av penger eller pengers verdi satset av kunden. Denne prosenten indikerer den internasjonale standard-distribusjonsraten eller avkastning til spiller (RTP) når det gjelder online casinospill. Dette er utregnet i forhold til raten mellom penger satset og gevinster. Det er basert på innstillingene for generatoren for tilfeldige nummere, og vil arkiveres på lang sikt og gjennomsnittlig basis. Generelt overstiges RTP-raten for casinospill tilbudt av Betway med 95%.      

Vi ivaretar interessene dine ved å at utbetalingsprosentene våre er sertifisert og publisert av eCOGRA hver måned.

Klikk her for å se en oppdatert liste over eCOGRAs sertifiseringer.

5. Oddsen for å vinne per spill

Klikk her for å se Avkastning til Spiller (RTP) raten per spill tilbudt hos Betway.

6. Klager, Alternative konfliktløsningsenhets- (ADR) / Online konfliktløsningsenhets-tjenester (ODR)

Dersom en kunde ønsker å klage eller på en eller annen måte framsette et krav mot Betway, må han/hun levere inn klagen senest seks måneder etter at problemet oppsto.

VIKTIG: For å forsikre oss om at klager/krav sendes til og inspiseres av korrekt avdeling må skriftlig kommunikasjon sendes til Betway via følgende adresser:

For kunder bosatt utenfor Storbritannia:

E-post: [email protected]
Post: Betway Limited, PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR-1300, MALTA

For kunder som er bosatt i Storbritannia:

E-post: [email protected]
Post: Betway Limited, PO Box 70417, London, NW1W 7LN

I tillegg må den skriftlige kommunikasjonen inneholde følgende informasjon:

a) Ditt brukernavn/kontonummer.
b) Dditt registrerte for- og etternavn.
c) En detaljert forklaring av klagen/kravet.
d) Spesifikke datoer og klokkeslett som omhandles i klagen/kravet (hvis relevant).

Merk: Manglende innsending av skriftlig kommunikasjon, som angitt ovenfor, kan føre til en forsinkelse og redusere vår mulighet til å identifisere og svare på din klage/ditt krav innenfor et rimelig tidsrom.

Ved mottak vil vi gjøre vårt beste for å løse alle rapporterte saker raskt og, som maksimum, innen en måned. Hvis du av en eller annen grunn ikke er tilfreds med løsningen på din klage / ditt krav, kan du henvise saken til en av våre navngitte ADR-enheter. Eventuelt kan du henvende saken via European Commission’s Online Dispute Resolution (ODR) sin plattform. De vil så videresende henvendelsen til den relevante alternative konfliktløsningsenheten.

Hver ADR-enhet vil fungere som en upartisk dommer i tvister som oppstår mellom Betway og en kunde, kun når:

a) Kunden har fulgt Betway sin egen interne prosedyre for tvister, og
b) det er en fastlåst situasjon relatert til den eksisterende løsningen.

ADR-enheter tilgjengelig for kunder som bor i Storbritannia:

IBAS: kun tvister relatert til sportstipping
eCOGRA: kun tvister relatert til casino/bingo/poker

ADR-enheter tilgjengelig for kunder som ikke bor i Storbritannia:

MGA: alle tvister
eCOGRA: alle tvister

Viktig merknad: ADR er en gratis tjeneste. Kjennelsen som ADR-enheten kommer frem til, skal anses som endelig både av Betway og av kunden, forutsatt at alle involverte parter har fått lik mulighet til å representere seg selv i saken.

Klikk her for mer info om IBAS’ meglerservice og for å fylle ut IBAS tvisteskjema.

Klikk her for mer info om eCOGRA’s tvisteløsningsprosess og for å fylle ut eCOGRAs tvisteskjema.

Klikk her for mer informasjon om MGAs kundeservice og for å fylle ut MGAs klageskjema.

Klikk her for mer informasjon angående ODR plattformens tjenester og for å fylle inn ODR sitt klageskjema.

Dersom du mistenker at en kunde konspirerer sammen med en annen kunde, eller jukser på en eller annen måte, ber vi deg om å ta kontakt med Betway via kommunikasjonsmetodene som er nevnt i kundeklageprosedyren.

Sist oppdatert: 14.04.2016 kl. 16.00 GMT.

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play